Tag: social ordning i sociologi

Betydelsen av social ordning i sociologin

Den sociala ordningen uppvisar olika egenskaper. Några av dem är: ...

Anthony Giddens: biografi om den brittiska sociologen

Anthony Giddens, utnämnd till Baron Giddens av den brittiska monarkin 2002, är en känd 84-årig brittisk sociolog känd bland annat för sin sociala teori...