Tag: snurrnummer

Vad är spinnkvanttalet?

Spinnkvantnumret är det fjärde kvanttalet och indikerar orienteringen av den inneboende vinkelrörelsemängden för en elementarpartikel (som en elektron eller en kvark), för en...