Tag: sluttningsskärningsform

Lutningsskärningsformen för den linjära ekvationen

Lutningsskärningsformen för en ekvation av första graden är ett sätt att uttrycka den ekvationen i form av ekvationen för en rät linje . Med...