Tag: slumpmässiga siffror

Hur man använder en tabell med slumptal

Slumptalstabeller är tabeller som innehåller en helt oordnad sekvens av siffror från 0 till 9; det vill säga det är en lång talföljd som...