Tag: skillnader mellan noll- och alternativhypoteser

Skillnader mellan noll- och alternativhypoteserna

När forskaren genomför en undersökning eller ett experiment följer forskaren en viss metodik för att säkerställa att hans resultat är acceptabla för vetenskapssamfundet, att...