Tag: skatteutskottet

Vad var den romerska ”comitia curiata”?

Kommittéerna var det antika Roms populära församlingar, tillkallade och presiderade av en magistrat . I comitia verkade det romerska folket uppdelat i politiska sektioner...