Tag: sammanhållande krafter

Ytspänning: definition och orsaker

Ytspänning är den energi som krävs för att öka ytarean på en vätska per ytenhet. Eftersom dessa krafter varierar beroende på vätskans natur (till...