Tag: psykologi begrepp

Psykodynamisk teori: förhållningssätt och exempel

För närvarande innehåller den psykodynamiska tanken eller tillvägagångssättet olika begrepp: ...

Psykologi: vad är självuppfattning

Självbild är hur vi ser oss själva och inkluderar: ...