Tag: proteinsyntes

Vilka egenskaper har den genetiska koden?

DNA-molekylen innehåller instruktioner för att bilda, underhålla och reglera en levande varelse. Dessa instruktioner utförs av proteiner, som bildas av två processer: transkription och...