Tag: primtalssatsen

Vad är sannolikheten att slumpmässigt välja ett primtal?

I matematik är primtal ett av de vanligaste ämnena när man studerar heltal. Eftersom primtal är oändliga är en intressant övning att öva med...