Tag: primära standarder

De primära och sekundära standarderna inom kemi

Kemiska reaktioner äger rum över hela världen just nu: i kemiska och farmaceutiska laboratorier, i otaliga industrianläggningar och i din egen kropp. ...