Tag: Primär standardlösning

Vad är en standardlösning?

En standardlösning är varje lösning vars koncentration är känd med en acceptabel grad av precision och noggrannhet . Dessa är lösningar i daglig användning...