Tag: primär förstärkning

Vad är operant konditionering? Definition och exempel

Operant betingning uppstår när det finns ett samband mellan ett visst beteende och en konsekvens av detta . Denna association uttrycks i förstärkning av...