Tag: Politiskt liv Sam Houston

Biografi om Sam Houston, grundare av Texas

Sam Houston är en av de viktigaste politiska figurerna i Texas. Han föddes i Rockbridge County, Virginia, den 2 mars 1793, det femte barnet...