Tag: litterär resurs

Vad är ett anagram?

Ett anagram är transponering eller förflyttning av bokstäverna i ett ord för att med det formulera ett nytt ord på samma språk, men helt...

Vad är ensamspråk? litterär definition

Ordet soliloquy kommer från latinets soliloquium, en sammansatt term av det latinska adjektivet solus-a-um  (ensam) och roten till verbet loquor (att tala). Det är...