Tag: Kemisk bindning

Några exempel på vätebundna molekyler

Vätebindningar är en sorts mycket intensiv intermolekylär interaktion som håller ihop polära molekyler som har väte bundet till syre, kväve, svavel eller något halogen,...

Vad betyder dubbelbindning i kemi?

En dubbelbindning är en typ av kovalent bindning där två atomer delar två bindande elektronpar med varandra . Det är ett exempel på en...

Vad är en antibindande orbital?

En antibonding orbital (även kallad antibonding orbital) är en typ av molekylär orbital som kännetecknas av att den har en högre energinivå och därför...

Kovalent bindning Definition

En kovalent bindning är en typ av kemisk bindning där två atomer av samma eller olika grundämnen delar ett eller flera par valenselektroner för...

Föreningar med joniska och kovalenta bindningar

Den kemiska bindningen är den kraft som håller samman atomerna som utgör ett kemiskt ämne. Dessa bindningar kan vara av olika typer, beroende på...

Huvudtyper av kemiska bindningar som bildas mellan atomer

All materia består av atomer. Atomer är små partiklar av olika typer som går samman för att bilda molekyler och andra typer av kemiska...

Varför är vatten en polär molekyl?

Vatten är en polär molekyl eftersom det har två polära OH-bindningar vars dipolmoment inte upphäver varandra. Dessa dipolmoment pekar mot syre och summerar till...

Hur man definierar en ∏ (Pi) bindning i kemi

Pi-bindningen, eller ¸-bindningen, är en typ av kovalent bindning där två angränsande atomer delar på ett elektronpar genom atomära orbitaler som är parallella med...