Tag: immateriellt kapital

Humankapital: koncept och egenskaper

Inom ekonomi definieras termen kapital som den uppsättning tillgångar som ett företag behöver så att det kan producera varor eller tillhandahålla tjänster som ger...