Tag: huvudsatser

Identifiera oberoende och beroende klausuler

En mening kan bildas med en enda oberoende sats, flera oberoende satser förenade med konjunktioner, eller en kombination av oberoende och beroende satser. ...