Tag: förbränning

Lär dig att göra grön eld med kopparsulfat

Lågor är glödande gaser som produceras genom förbränning , en mycket exoterm kemisk reaktion av olika föreningar som kallas bränslen med syre i luften....

Förbränning: vad det är, typer och exempel

Förbränningsprocessen kan utvecklas på olika sätt, beroende på vilka material som ingår i den och vilka produkter som produceras. Därför finns det följande typer...