Tag: Född–Haber-cykeln

Vad är Hess lag?

Hess' lag uttalades av den schweiziska kemisten Hermain Hess och lyfter fram det faktum att entalpi är en tillståndsfunktion. Utlåtandet i denna lag lyder:...