Tag: ekonomiska modeller

Vad är matematisk ekonomi?

Matematisk ekonomi förstås som tillämpningen av matematiska verktyg för att representera teorier, utveckla modeller och analysera ekonomiska problem . Hänvisning görs till komplexa matematiska...