Tag: dicto enklare

Vad är det logiska felet som kallas ”dicto simpliciter”?

Den logiska felslutningen dicto simpliciter , eller mer fullständigt, dicto simpliciter ad dictum secundum quid , består i att tillämpa allmänna slutsatser eller regler...