Tag: Definition av schema i psykologi

Vad är ett schema inom psykologi? Definition och exempel

Ett schema är en grafisk eller symbolisk representation av de viktigaste aspekterna av materiella eller immateriella ting . Scheman kan göras på teorier, idéer,...