Tag: Betydande siffror

Enkla regler för avrundning av tal

Det är vanligt att man stöter på stora siffror i vardagliga beräkningar; siffror med många siffror, ibland oändligt långa och som det inte är...

Definition av exakt antal i kemi

Inom vetenskaperna, och i synnerhet inom kemin, förstås ett exakt tal som det tal vars värde är känt exakt och med absolut säkerhet. Detta...