Tag: atommassanummer

Vad är masstalet? Definition och exempel

Även om dessa två begrepp ibland kan förväxlas, finns det vissa skillnader mellan atomnumret och massnumret: ...

Vad är en Atomic Mass Unit eller AMU?

Atommassenheten (amu), även kallad enhetlig atommassaenhet eller dalton (Da), är en mycket liten massenhet som används för att uttrycka massan av atomer i termer...