Tag: atmosfärstryck

Vad är isobarer?

Som nämnts ovan är en av isobarernas funktioner att ange de områden som har samma atmosfärstryck. Detta gör det möjligt att dela upp kartan...

Hur man läser en barometer

Barometern är ett instrument som används inom meteorologi för att mäta atmosfärstryck; Det är ett av de väsentliga instrumenten i väderstationer. Variationer i atmosfärstryck...

Hur man konverterar tryckvärden från millibar till atmosfärer

Den här artikeln visar hur man konverterar tryckvärden uttryckta i millibar (mbar) till atmosfärer (atm). Det är ofta nödvändigt att omvandla enheterna mellan mbar...

Definition av Kilopascal (kPa)

Kilopascal (kPa) är en multipel av pascal (Pa; 1 kPa = 1000 Pa); Pascal är en mätenhet för tryck. Tryck är en fysisk storlek...

Hur fungerar barometrar? Atmosfäriskt tryck och väderprognos.

Aneroidbarometern, designad av den franske vetenskapsmannen Lucien Vidie 1843, består av ett litet, förseglat, flexibelt metallhölje. Små förändringar i lufttrycket utanför lådan gör att...