Isabel Matos (M.A.)

(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Hur man beräknar standardavvikelse med hjälp av intervallregeln

Inom statistiken hittar vi inom spridningsmåtten variansen, standardavvikelsen och det interkvartila området. Spridningsmått är några av fördelningarnas mest använda egenskaper. ...

Hur man använder ZTEST-funktionen i Excel

Inom slutsatsstatistik är det nödvändigt att utföra så kallad hypotestestning; För detta finns flera datahanteringsprogram tillgängliga såsom SPSS, SAS, SVIVO, såväl som det mycket...

Skillnader mellan noll- och alternativhypoteserna

När forskaren genomför en undersökning eller ett experiment följer forskaren en viss metodik för att säkerställa att hans resultat är acceptabla för vetenskapssamfundet, att...

Ubuntu: hur man skriver symboler och tecken på spanska

Om du inte är bekant med operativsystemet Ubuntu och har spanska som modersmål kan du stöta på svårigheter. Trots detta kan ditt arbete göras...

Hur man säger god natt på ryska

Ryska är det mest talade bland de slaviska språken och om vi tar hänsyn till antalet totala talare är det det fjärde mest talade...

Vilka är de grammatiska kategorierna?

Inom språkstudier finns det olika tillvägagångssätt som hjälper till att rita en karta över varje språk för att lära sig, lära ut och analysera...

Hur säger man adjö på mandarinkinesiska?

Bland de grundläggande fraserna som vi lär oss på ett nytt språk har vi olika sätt att hälsa och säga adjö. Att säga hejdå...

Exempel och användningsområden för den passiva rösten på engelska

På engelska kan vi använda den aktiva rösten eller den passiva rösten beroende på vilket budskap vi vill förmedla. Med den aktiva rösten följer...

Vad är ”understödjande argument” i ett tal eller komposition?

En av de vanligaste typerna av text i processen att lära sig ett främmande språk är uppsatser. Uppsatser, som är akademiska till sin natur,...

Exempel på relativa eller adjektivsatser i engelsk grammatik

På engelska delas meningar in i mindre grupper som fungerar mer eller mindre sammanhållet. Vi hittar till exempel relativsatser, även kallade adjektiv, som är...

Vad är komplement i engelsk grammatik?

Orden och uppsättningarna av ord som utgör en mening har olika typer av funktioner. Bland dessa funktioner finner vi subjekt, verb, direkt objekt, indirekt...

Lär dig idiom och fraser i sammanhang

Det är svårt för en icke-modersmålstalare att förstå formspråken i ett nytt språk. Och det är att i vilket språk som helst är vissa...

Vad är ratificerade frågor och hur används de?

Allt samtal bygger på ett informationsutbyte, vilket kan ske direkt eller indirekt. Frågor ställs direkt och svar erhålls från samtalspartnerna, medan information utbyts indirekt...

Träna på engelska med den här dialogen med en känd skådespelare

Ett av de bästa sätten att träna engelska är genom att använda dialoger. Samtal ger oss möjlighet att öva på riktiga ordförråd och taluttryck...

Vad är en huvudsats i engelsk grammatik?

Det finns flera sätt att tolka vad en mening är. Vissa definitioner tyder på att en mening börjar med stor bokstav och slutar med...

Vad betyder egentligen det franska uttrycket ”voilà”?

Tillsammans med Oh la la är ordet voilà ett av de mest ikoniska på det franska språket. Dess användning varierar och beror alltid...

Lista över franska verb med korrekta prepositioner

När man studerar ett främmande språk finns det många sätt att skaffa sig ett nytt ordförråd. Kort med de mest använda orden kan användas...

Hur man uttrycker utrop på franska

Språkets element ger oss olika sätt att uttrycka starka känslor eller överraskning. I muntlighet bär utrop alltid något karaktäristiskt märke i röstens ton eller...

Hur uttalar man de franska orden ’au’ och ’eau’?

Att lära sig att uttala ett språk korrekt är ett mål som många främmande språkstudenter vill uppnå på kort tid. Fonetiken i varje språk...

Sätt att använda infinitiv på spanska

Bland de möjliga verbkonjugationerna på spanska är de personliga och icke-personliga formerna. Infinitiv är bland de icke-personliga formerna, en kategori där gerund och particip...

Guide till räknebara och icke-räknebara substantiv på spanska

Inom de grammatiska kategorierna kallas de som låter oss representera saker, platser, idéer eller människor substantiv . På spanska är substantiv väldigt varierande, så...

Vad är en retorisk fråga?

I dessa utdrag från E. B Whites Charlotte's Web kan vi se användningen av denna litterära anordning: ...

Olika typer av klausuler och hur man använder dem

Ett grundligt sätt att studera ett språk och hur det fungerar är att dela upp det i mindre enheter eller delar. I stället för...

Hur man uttrycker entusiasm och glädje med ord

Det är mycket lätt att inse glädjen som en annan person upplever, eftersom deras ansikte kommer att uppvisa karaktäristiska gester av lycka: ett leende,...

Böjning, användning och exempel på verbet «att leva» på spanska

På spanska hänvisar verbet att leva bokstavligen till handlingen att leva och, bildligt talat, till handlingen att njuta av livet. Det är ett vanligt...

Hur man skriver brev eller e-postmeddelanden på spanska

För närvarande finns det många sätt som vi kan använda för att kommunicera med människor som inte är i närheten. Textmeddelanden och snabbmeddelanden används...

Hur man använder oföränderliga adjektiv på spanska

Adjektiv är ord som modifierar substantiv i en mening och ger många slags betydelser, egenskaper eller egenskaper. Adjektiv kan lägga till information om antalet...

Vad är ett schema inom psykologi? Definition och exempel

Ett schema är en grafisk eller symbolisk representation av de viktigaste aspekterna av materiella eller immateriella ting . Scheman kan göras på teorier, idéer,...

Åttiotalets bästa Van Halen-låtar

Vi kommer säkert att sakna Eddie Van Halen. Hans arv var unikt och oöverträffat inom elgitarrmusikscenen. Detsamma kan sägas om hans legendariska band, som...

The 9 Circles: A Guide Through the Structure of Dantes ”Inferno”

Helvetet , av Dante Alighieri (1265-1321), är den första av 3 delar som utgör den episka dikten Den gudomliga komedin , skriven på 1300...

Sakis studieguide ”Det öppna fönstret”.

Det öppna fönstret är en av de mest kända novellerna av författaren Hector Hugh Munro (1870 -1916), vars litterära pseudonym var Saki. I berättelsen...

Tlaloc, den aztekiska guden för regn och fertilitet

Arkeologer och historiker menar att aztekernas härskare legitimerade sitt styre över regionen genom att betona denna välkända gud. Av denna anledning byggde de en...

Betydelse och ursprung för namnet Alvarado

Efternamnet Alvarado är av spanskt ursprung och spreds senare över hela Castilla, Extremadura, Andalusien, Kanarieöarna och Amerika. ...

Méndez: betydelsen av efternamnet och familjens historia

Som ofta är fallet med spanska efternamn som slutar på -ez , är Méndez en patronomi. Det betyder son eller ättling till Mendel eller...

Tabell över smeknamn och namn som hjälper dig att leta upp förfäder

När vi startar en sökning om våra förfäder kan det hända att vi inte vet exakt förnamnen på de släktingar som är några generationer...

Logiska felslut: Exempel på förhastade generaliseringar

Inom logikstudier är villfarelser argument som verkar giltiga men som på grund av olika fel i deras beteende visar sig vara bedrägerier. Dessa bedrägerier...

Det kalla fallet av Oakland County Child Killer

Oakland County Child Killer är namnet som gavs till den okände personen som är ansvarig för de olösta morden på fyra eller kanske fler...

Vad är den derivata efterfrågan? Definition och exempel

Derivatefterfrågan är en term som används inom ekonomi som beskriver ökningen av efterfrågan på en vara eller tjänst som ett resultat av efterfrågan på...

Bestämma de empiriska och molekylära formlerna för en förening

De tre vanligaste typerna av kemiska formler är empiriska, molekylära och strukturella formler. De strukturella tjänar till att detaljera hur atomerna i molekylerna i...

Vad är kärnbildning?

Kärnbildning, inom kemiområdet, är en process där förändringar av materiens tillstånd sker, till exempel från en vätska för att bilda en gas eller kristall....

Vad är en homopolymer?

Polymerer är makromolekyler som bildas genom föreningen av många komponenter som kallas monomerer . ...

Vad är en emulsion? Definition och exempel

När två eller flera material blandas kan vi få olika produkter, en av dem är emulsionen. ...

Vad ”Chance of Rain” egentligen betyder

Väderprognoser har gjorts i tusentals år, även om metoderna som används för att mäta risken för regn, sol, vind eller dimma har förändrats avsevärt...

RNA-definition och exempel

RNA står för ribonukleinsyra , en biopolymer som kodar för, avkodar, reglerar och uttrycker gener . De former i vilka RNA manifesterar sig kan...

Vad betyder siffrorna i det periodiska systemet?

Den här artikeln presenterar innebörden av var och en av siffrorna som åtföljer elementen i det periodiska systemet . Dessutom kommer vi att se...

9 Viktiga laboratoriesäkerhetsregler

Det finns flera beteenderegler som säkerställer att vi håller oss säkra från de faror som är inneboende i skola eller professionella laboratorier. Att följa...

Vad är madreporito?

Tagghudingar som sjöborrar och sjöstjärnor är djur som kännetecknas av att de har ett endoskelett och ett ambulakralt system. De har också bilateral symmetri...

Vad är homogena grupper inom utbildning?

Det är vanligt att gruppera elever med liknande utbildningsnivå så att de kan dela med sig av sina akademiska färdigheter och kunskapsområden. Utvecklingsnivån kan...

Skillnaden mellan fysikaliska och kemiska egenskaper

Det finns många egenskaper hos materia som vi kan mäta, inklusive fysikaliska och kemiska egenskaper. Den väsentliga skillnaden mellan de två är att materiens...

Vad är lagen om bevarande av massa?

Inom kemi, vetenskapen som studerar materiens egenskaper och hur den interagerar med energi, finner vi lagen om massans bevarande. Denna viktiga lag förändrade radikalt...

Popular

Vilka är de verkliga siffrorna?

Tal har olika egenskaper och kan klassificeras i olika...

Sannolikhetsaxiom

Axiomen är en serie påståenden som accepteras som sanna...

Vilka är De Morgans lagar?

Logik är en gren av matematiken, och en del...

Vad är det logiska felet som kallas ”dicto simpliciter”?

Den logiska felslutningen dicto simpliciter , eller mer fullständigt,...

Beräkning av en cirkels omkrets

En cirkel är en platt geometrisk figur som består...