Tag: Punct de fierbere

Ce este un proces izoterm în fizică?

Știința fizicii studiază obiectele și sistemele pentru a le măsura mișcările, temperaturile și alte caracteristici. Conceptele fizice pot fi aplicate la orice, de la...

Definirea punctului de fierbere

Punctul de fierbere al unei substanțe este definit ca temperatura la care presiunea vaporilor în echilibru cu respectiva substanță în stare lichidă devine egală...

Care este punctul de fierbere al laptelui?

Una dintre proprietățile fizice de bază ale materiei este punctul de fierbere. Este o proprietate intensivă care depinde doar de compoziția substanței, dar nu...