Tag: proprietăți atomice

Definiția principiului Aufbau

Principiul Aufbau determină, prin anumite reguli, modul în care electronii sunt organizați în învelișuri și subînvelișuri în jurul nucleului atomic: ...