Tag: idiomuri

Învață expresii și expresii în context

Este dificil pentru un vorbitor non-nativ să înțeleagă idiomurile unei noi limbi. Și este că în orice limbă anumite expresii idiomatice și idiomuri sunt...

Ce este o comunitate de vorbire?

Originea conceptului de comunitate de vorbire datează din secolul al XX-lea, odată cu apariția sociolingvisticii și a altor discipline conexe, cum ar fi etnografia...