Tag: Diferența dintre moleculă și compus

Care este diferența dintre o moleculă și un compus?

Și nu toți compușii sunt molecule , deoarece compușii ionici chimic nu sunt molecule, deoarece legăturile dintre atomii lor nu sunt covalente. Acesta este...