Ce tip de legături formează carbonul?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Carbonul și legăturile sale sunt cheie în chimia organică și biochimie, precum și în chimie în general. În acest articol vedem rapid cele mai comune tipuri de legături de carbon împreună cu alte forme de combinație chimică.

Acestea sunt aspectele cheie ale legăturilor de carbon

  • Cel mai comun mod în care carbonul reacţionează cu alţi atomi este prin formarea de legături covalente. Dacă legătura este doar între atomi de carbon, este o legătură covalentă pură sau covalentă nepolară. Dacă legătura este cu un atom diferit, se formează o legătură covalentă polară.
  • Carbonul poate forma, de asemenea, legături ionice cu alți atomi. Acest lucru se întâmplă atunci când există o mare diferență de electronegativitate între carbon și atomul cu care reacționează.

carbonul formează legături covalente

Cel mai comun tip de legătură de carbon este o legătură covalentă. În cele mai multe cazuri, carbonul împarte electroni cu alți atomi, 4 fiind valența sa obișnuită. Acest lucru se datorează faptului că carbonul se leagă de obicei cu elemente care au o electronegativitate similară. Cele mai comune exemple de legături covalente a carbonului sunt legăturile carbon-carbon, carbon-hidrogen și carbon-oxigen. Metanul și dioxidul de carbon sunt doi compuși care au aceste legături.

Cu toate acestea, există diferite forme de legături covalente. Carbonul poate forma legături covalente nepolare (pur covalente) atunci când este legat de el însuși, ca în grafen și diamant. Hidrocarburile sunt, de asemenea, molecule care au legături covalente între atomi de carbon. Această legătură poate fi simplă , împărțind un electron de la fiecare atom de carbon, dar poate fi și o legătură dublă , ca în compușii numiți alchene, în care fiecare atom de carbon împarte doi electroni. Sau o triplă legătură,împărțind câte trei electroni fiecare atom de carbon care formează legătura, în compuși numiți alchine. Carbonul formează legături covalente polare cu elemente care au electronegativitate ușor diferită. Legătura carbon-oxigen este o legătură covalentă polară. Este încă o legătură covalentă, dar electronii nu sunt împărțiți în mod egal între atomi.

Cele mai puțin comune legături de carbon

Cu toate acestea, există cazuri mai puțin frecvente în care carbonul formează alte tipuri de legături chimice. De exemplu, legătura dintre calciu și carbon pentru a forma carbura de calciu, CaC2 , este o legătură ionică. Calciul și carbonul au electronegativitate diferită.

-Publicitate-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados