Tag: spektrum emisji

Co to jest wzór Rydberga i jak się go stosuje?

Pierwiastek, w którym w stanie gazowym następuje wyładowanie elektryczne lub który tworzy płomień, emituje promieniowanie elektromagnetyczne w postaci światła, niezależnie od tego, czy jest...