Tag: słabe kwasy

Dlaczego kwas fluorowodorowy jest słabym kwasem?

Kwas fluorowodorowy, HF(aq) jest silnie żrącym kwasem, jednak jest uważany za słaby kwas. Aby wiedzieć dlaczego, konieczne jest zrozumienie, czym są kwasy, jakie są...

Definicja i przykłady słabych elektrolitów

Elektrolity to substancje, które po rozpuszczeniu w wodzie rozkładają się na kationy i aniony. Kationy to jony naładowane dodatnio, a aniony to jony naładowane...

Co to jest kwas nieutleniający?

Reakcje kwasowo-zasadowe i reakcje utleniania-redukcji to dwie powszechne i bardzo różne klasy reakcji chemicznych. Podczas gdy reakcje kwasowo-zasadowe obejmują wymianę jonową między ugrupowaniami kwasowymi...