Tag: słabe i mocne elektrolity

Jak obliczyć ciśnienie osmotyczne roztworu

Ciśnienie osmotyczne , reprezentowane przez grecką literę pi ( π ), jest zbiorczą właściwością roztworów, która odpowiada ciśnieniu, jakie należy zastosować do roztworu, aby...

mocne i słabe elektrolity

NaCl (s) –> Na + (aq) + Cl – (aq) ...

Co to jest mocny elektrolit?

Elektrolit jest również znany jako roztwór jonowy . Roztwór to jednorodna mieszanina składająca się z jednej lub więcej substancji rozpuszczonych i rozpuszczalnika. W roztworze...