Tag: skład chemiczny atmosfery

Jakie są cztery najbardziej rozpowszechnione gazy w ziemskiej atmosferze?

Najobficiej występujące gazy w ziemskiej atmosferze zależą od regionu lub warstwy atmosfery, w której się znajdujemy, a także od innych czynników. Podobnie skład chemiczny...