Tag: punkt równoważności

Znaczenie punktu równoważnikowego w chemii

W chemii punkt równoważnikowy jest pojęciem stosowanym do miareczkowania lub miareczkowania wolumetrycznego. Z kolei są to techniki analityczne pozwalające określić zawartość lub stężenie substancji...

Krzywe miareczkowania kwasów i zasad

Krzywa miareczkowania kwasowo-zasadowego jest graficzną reprezentacją wartości pH roztworu kwasu lub zasady w funkcji objętości dodanego titranta . Krzywe te zwykle mają kształt...