Tag: Psychologia dziecięca

Co to jest trwałość obiektu?

Trwałość obiektu to koncepcja opracowana i badana przez Jeana Piageta na początku XX wieku. To kluczowy moment w rozwoju dziecka, kiedy odkrywa ono, że...