Tag: przykłady właściwości rozległych

Intensywne i ekstensywne właściwości materii, definicja i przykłady

W bardzo ogólny sposób właściwości materii można podzielić na właściwości intensywne (lub specyficzne) i rozległe (lub ogólne), terminy, które po raz pierwszy zostały użyte...

Intensywne i ekstensywne własności materii

W nauce materia jest rozumiana jako wszystko, co ma masę i zajmuje miejsce w przestrzeni. Materia może występować we wszechświecie w wielu różnych formach,...