Tag: Przykłady właściwości intensywnych

Co to jest właściwość intensywna? Definicja i przykłady

Istnieją dwa rodzaje intensywnych właściwości, ogólne i charakterystyczne. Właściwości ogólne mogą być wspólne dla kilku substancji, podczas gdy właściwości charakterystyczne są specyficzne dla każdej...