Tag: przykłady właściwości chemicznych

Co to jest reakcja odwracalna?

aA + bB ⇌ cC + dD ...

Dowiedz się, jakie są właściwości chemiczne z przykładami

Właściwość fizyczna opisuje obserwowalną zmianę właściwości substancji , która jednak nie wpływa na jej skład chemiczny. Fizyczne właściwości materii można mierzyć i odbierać zmysłami...