Tag: Przykłady taksonomii Blooma

Taksonomia Blooma: kategorie i przykłady zastosowań

W 1956 roku amerykański psycholog i pedagog Benjamin Bloom (1913-1999) opracował swoją taksonomię celów edukacyjnych, którą znamy dzisiaj jako taksonomię Blooma. ...