Tag: Przykłady spolaryzowanych wiązań kowalencyjnych

Definicja i przykłady wiązania polarnego w chemii

Istnieją trzy podstawowe typy wiązań chemicznych, które utrzymują atomy razem, a mianowicie wiązanie jonowe , wiązanie kowalencyjne i wiązanie metaliczne . Ponadto wiązania kowalencyjne...