Tag: przykład słabego elektrolitu

Definicja i przykłady słabych elektrolitów

Elektrolity to substancje, które po rozpuszczeniu w wodzie rozkładają się na kationy i aniony. Kationy to jony naładowane dodatnio, a aniony to jony naładowane...