Tag: Przykład obliczania gęstości gazu

Jak obliczyć gęstość gazu

Gęstość gazu można określić na podstawie jego masy cząsteczkowej, korzystając z prawa gazu doskonałego. To proste, bo wystarczy znać potrzebne zmienne i wykonać proste...