Tag: przykład kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki: pojęcie i charakterystyka

W ekonomii termin kapitał jest definiowany jako zestaw aktywów, których firma potrzebuje, aby mogła wytwarzać dobra lub świadczyć usługi przynoszące jej dochód . ...