Tag: przewodność

Ewolucja i funkcje półprzewodników

Siarczek kadmu lub materiał półprzewodnikowy CdS to związek pierwiastków z grup II-VI układu okresowego. Materiał ten jest stosowany w ogniwach słonecznych i fotorezystorach. ...