Tag: przenieść RNA

Jakie są właściwości kodu genetycznego?

Cząsteczka DNA zawiera instrukcje tworzenia, utrzymywania i regulowania żywej istoty. Te instrukcje są wykonywane przez białka, które powstają w wyniku dwóch procesów: transkrypcji i...