Tag: przedziały ufności

Znaczenie centralnego twierdzenia granicznego

Centralne twierdzenie graniczne jest podstawowym twierdzeniem teorii prawdopodobieństwa. Termin „centralny” jest równoważny z fundamentalnym lub o centralnym znaczeniu i został ukuty przez George'a Polyá...

Przedziały ufności dla różnicy dwóch proporcji populacji

Przedziały ufności (CI) są wykorzystywane w statystyce wnioskowania jako narzędzie do szacowania wartości parametru populacji. Zapewniają one większą ilość informacji o prawdziwej wartości parametru...