Tag: Przedrostki łacińskie

Greckie i łacińskie korzenie: historia i przykłady

Przedrostki to cząstki dodawane na początku słowa. Mogą to być przysłówki lub przyimki i na ogół wywodzą się z języka greckiego lub łacińskiego. ...